Geschiedenis

Wij creëren waarde die blijft

Een honderdjarig jubileum voor een onderneming is een relatief zeldzame gebeurtenis.
De turbulente 20e eeuw met twee Wereldoorlogen, valutahervormingen en ingrijpende economische crisissen liet weinig ruimte om te overleven.

Keramag Keramische Werke GmbH is een van de weinige ondernemingen die deze mijlpaal hebben bereikt. Wie in onze bedrijfsgeschiedenis gaat speuren naar oorzaken, stoot telkens opnieuw op dezelfde paradigma's die het gedrag bepaalden. Onder andere het tijdloze bewustzijn om het voortbestaan van de onderneming op eigen kracht altijd als de centrale uitdaging te zien. Daarbij komt nog de vrijwillige keuze voor permanente ontwikkeling die vooral tot uiting komt in marktgerichte productinnovaties en dienstverlening. Op die manier is Keramag een gevestigd merkbegrip geworden.


Het besef dat we alleen samen sterk zijn, loopt als een rode draad door de 100-jarige geschiedenis. De doorstart naar de tweede eeuw van ons bedrijfsverhaal vindt plaats in economisch moeilijke omstandigheden. De verbondenheid met de wereldwijd actieve Geberit Groep creëert hier waardevolle synergieën en opent strategisch interessante mogelijkheden.


We staan voor nieuwe uitdagingen. Dat geldt voor de kansen en risico's van de toenemende globalisering net zo goed als voor de veranderingen in het consumentengedrag en de gerechtvaardigde eisen van de duurzaamheidsfilosofie. Wij zijn klaar om ook in de tweede eeuw van onze geschiedenis maatstaven te bepalen. Keramag - Wij creëren waarde die blijft.